Blijk van waardering

Deze waarderingspas is in samenwerking met lokale winkeliers en ondernemers als een persoonlijke blijk van waardering en een steuntje in de rug. Daarmee zeggen we: wij zien wat u doet voor uw naaste(n) en zijn daar erg blij mee!

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. De zorg voor naaste(n) is vaak vanzelfsprekend. Misschien zorgt u voor uw dementerende kennis, uw chronisch zieke partner of uw kind met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Dan bent u mantelzorger en verdient dit beetje extra waardering. Het verlenen van gebruikelijk zorg, zoals de opvoeding van een kind, valt niet onder mantelzorg.

Voorwaarden aanvragen waarderingspas Samen in Steenbergen als mantelzorger

U komt in aanmerking voor de waarderingspas wanneer:
U als mantelzorger geregistreerd staat bij Steunpunt Mantelzorg Steenbergen.
De zorg in ieder geval een periode beslaat van drie maanden en gemiddeld acht uur per week.
De mantelzorger toestemming geeft voor de registratie van zijn contactgegevens ten behoeve van de pas.

Waarderingspas Samen in Steenbergen aanvragen

Als mantelzorger kunt u de waarderingspas binnenkort eenvoudig online aanvragen via deze website. Uw gegevens worden dan tevens voor de registratie doorgestuurd naar het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen. Wilt u liever niet via internet uw aanvraag doen, of bent u niet in het bezit van een computer? Dan kunt u terecht bij Steunpunt Mantelzorg Steenbergen, Fabrieksdijk 6, Steenbergen.

Ook voor vragen over mantelzorg kunt u als inwoner van gemeente Steenbergen terecht bij het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen:

Telefoon (0167) 750 850 of per e-mail: [email protected]

REGISTREREN BIJ STEUNPUNT MANTELZORG STEENBERGEN


Wat kunt u als mantelzorger verwachten?

Is het voor u onduidelijk wat uw rechten en plichten zijn bij het leveren van mantelzorg? Of wilt u meer informatie over mantelzorg in de gemeente Steenbergen? Steunpunt Mantelzorg Steenbergen kan u verder helpen door het verstrekken van de gewenste informatie of het doorverwijzen naar de juiste instantie.

      GROUPCARD
 Naar boven